Carta d.o.o.
Industrial Bags Manufacture and Trade
Vukovarska cesta 229c, HR – 31000 Osijek
+385 31 358 658
English English Magyar Hrvatski

Javna nabava

U sklopu provedbe projekta „Rast konkurentnosti proizvodnje papirnate ambalaže u Osijeku“, objavljujemo natječajnu dokumentaciju za nabavu predmeta nabave:

  • Zamjena krovišta

Rok za predaju ponuda je 14. prosinac 2018. u 10,00 sati na adresu VALZOR d.o.o., Ožujska 5, 10000 Zagreb.

Natječajna dokumentacija:
JAVNA NABAVA DOKUMENTI

Status natječaja: Otvoren


U sklopu provedbe projekta „Rast konkurentnosti proizvodnje papirnate ambalaže u Osijeku“, objavljujemo natječajnu dokumentaciju za nabavu predmeta nabave:

  • Mješaonica boja i edukacija za mješaonicu boja

Rok za predaju ponuda je 29. lipanja 2018. u 10,00 sati na adresu VALZOR d.o.o., Ožujska 5, 10000 Zagreb.

Natječajna dokumentacija:
JAVNA NABAVA DOKUMENTI
1. IZMJENA NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE

Status natječaja: Zatvoren

Odluka o odabiru


U sklopu provedbe projekta „Rast konkurentnosti proizvodnje papirnate ambalaže u Osijeku“, objavljujemo natječajnu dokumentaciju za nabavu predmeta nabave:

  • Grupa 1. Bottomer i edukacija za bottomer
  • Grupa 2. Mješaonica boja i edukacija za mješaonicu boja

Rok za predaju ponuda je 12. travnja 2018. u 10,00 sati na adresu VALZOR d.o.o., Ožujska 5, 10000 Zagreb.

Natječajna dokumentacija:
JAVNA NABAVA DOKUMENTI
JAVNA NABAVA DOKUMENTI – IZMJENA 1

Status natječaja: Zatvoren

Odluka o odabiru

EU fondovi
Support from the European Regional Development Fund
Growth in competitiveness of paper packaging production in Osijek

All rights reserved. 2014.-2018, Carta d.o.o. - Osijek, Croatia

Design: Ofir Ltd.